Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (MDE105)Συνδουκάς Δημήτριος
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) (MDE106)ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
.
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) (MDE110)Κώντσας Σταμάτης
Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων (Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM)) (MDE111)Κικής Βασίλειος
.
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) (MDE116)ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
.
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) (MDE108)Γουνόπουλος Ηλίας
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) (MDE113)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) (MDE103)Ασημόπουλος Ν. & Κοκκώνης Γ
.
Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) (MDE109)Κοκκώνης Γεώργιος
.
Στατιστική Επιχειρήσεων (MDE104)ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
.
Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) (MDE115)ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
.
Σύγχρονα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Contemporary lssues in Business Administration) (MDE107)ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) (MDE112)Συνδουκάς Δημήτριος
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) (MDE102)ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) (MDE101)Κώντσας Σταμάτης
.