Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis)

Διαχειριστής Πλατφόρμας .

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: MDE113
Κατηγορία: MSc Δοικ.Επιχ. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -