Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet)

Κοκκώνης Γεώργιος

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: MDE109
Κατηγορία: MSc Δοικ.Επιχ. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις