Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων (Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM))

Κικής Βασίλειος

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: MDE111
Κατηγορία: MSc Δοικ.Επιχ. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -