Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems)

Ασημόπουλος Ν. & Κοκκώνης Γ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: MDE103
Κατηγορία: MSc Δοικ.Επιχ. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ημερολόγιο