Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Business English (DNG134)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Business English (DNG134) (DNG223)ΜΑΡΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ
.
Αγγλικά για Τεχνολογία Πληροφορικής (DNG161)Διδάσκων Καθηγητής
.
Αγγλική Ορολογία Ι (DNG117)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Αγγλική Ορολογία Ι (DNG117) (DNG225)ΜΑΡΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ
.
Αγγλική Ορολογία ΙΙ (DNG152)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Αγγλική Ορολογία ΙΙ (DNG129)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Ευχρηστία (DNG165)Συνδουκάς Δημήτριος
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (DNG115)Λαζαρίδης
.
Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών (DNG164)
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (DNG213)Παναγιώτα Χατζηπέτρου
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Ι (DNG262)Σωτήριος Κοντογιάννης
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΙΙ (DNG263)Σωτήριος Κοντογιάννης
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (DNG146)Συνδουκάς Δημήτριος
Αξιολόγηση Επενδύσεων & Αποτίμηση Επιχειρήσεων (DNG142)Αλεξία Αντωνιάδου
.
Αρχαιολογικός Τουρισμός (DNG197)Διδάσκων Καθηγητής
.
Αρχές Μάρκετινγκ (DNG111)Βλάχβεη Ασπασία
.
Αρχές Πληροφορικής (DNG212) Μολασιώτης Βασίλης
Αρχές Πληροφορικής (DNG100)Ηλίας Γουνόπουλος
Αρχές Πληροφορικής - Ε (DNG258)Αθανάσιος Ζέρβας, MSc
.
Αρχές Τουρισμού (DNG113)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Αρχές Τουρισμού (DNG205)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Αρχιτεκτονική Η/Υ (DNG158)Δρ. Κοκκώνης Γεώργιος
Ασφάλεια & Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων (EP140)Δρ. Δημήτριος Τόμτσης
Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων (DNG154)Μάρκος Τσίπουρας
Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων (DNG269)Νίκος Πλόσκας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DNG228)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DNG229)Αντωνιος Αδαμοπουλος
.
Βάσεις Δεδομένων Ι (DNG209)Γουνόπουλος Η.
.
Βάσεις Δεδομένων Ι - Θ (DNG264)Νικόλαος Πλόσκας
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (DNG235)Θωμάς Κυριακίδης
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (DNG155)Κοκκώνης Γεώργιος
.
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (DNG171)Γάγαλης Δημήτριος
Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου στον Τουρισμό (DNG199)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α. & ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ Σ.
Διαχείριση κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (DNG193)ΝΤΙΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (DNG137)Ελευθέριος Κλειούσης
.
Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί (DNG140)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
.
Διεθνείς Τουριστικές Συναλλαγές (DNG198)Αντωνιάδου Α. & Σπυριδωνίδης Η.
.
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές (DNG136)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Δίκτυα Υπολογιστών (DNG256)Κυριακίδης Θωμάς
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (DNG112)ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Διοίκηση Επισιτισμού Ι (DNG207)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Διοίκηση Επισιτισμού Ι (DNG121)Ντιό Δέσποινα
Διοίκηση Επισιτισμού ΙΙ (DNG172)Ντιό Δέσποινα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT) (DNG201)ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Διοίκηση Λειτουργιών (DNG126)Κωνσταντίνος Π. Κακουλίδης
.
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (DNG217)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ
.
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (DNG124)Κώντσας Σταμάτης
Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής (DNG144)ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (DNG190_GF0691)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΜΥΡΛΗΣ
Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό (DNG190)Ντιό Δέσποινα
.
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (DNG185)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
.
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (DNG122)ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι (DNG183)ΝΤΙΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ (DNG191)Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
.
Διοικητική Λογιστική (DNG125)ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Γρ. & Καλογερίδης Νικόλαος& Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (DNG175) ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
.
Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (DNG215)ΑΡΓΥΡΏ ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ
Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (DNG208)Συνδουκάς Δημήτριος
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (DNG177)Αλεξία Αντωνιάδου
.
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (DNG104)Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
.
Εισαγωγή στο Δίκαιο (DNG206)ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΡΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (DNG216)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (DNG233)Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Εμπορικό Δίκαιο (DNG202)
.
Εξόρυξη Δεδομένων (DNG170)Τσίπουρας Μάρκος
.
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (DNG182)ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Επιχειρηματικά Σχέδια (DNG178)Ελευθέριος Κλειούσης
.
Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (DNG127)ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Γρ.
Έρευνα τουριστικής αγοράς (DNG220)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ
.
Έρευνα Τουριστικής Αγοράς (DNG181)ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ
Εσωτερικός Έλεγχος & Ελεγκτική (DNG138)ΝΤΙΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εταιρική Διακυβέρνηση (DNG130)Ελευθέριος Κλειούσης
.
Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και Πολιτικές Σύγκλισης (DNG133)Ντιό Δέσποινα
Ηγεσία (DNG238)Δώρα Παπαδοπούλου
ΗΓΕΣΙΑ (DNG270)ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (DNG168)Κοκκώνης Γεώργιος
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (DNG241)Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (DNG271)ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ιστορία Τέχνης (DNG253)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Κινέζικη Γλώσσα Ι (DNG245)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Κινέζικη Γλώσσα ΙΙ (DNG248)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Κινέζικη Γλώσσα ΙΙΙ (DNG255)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Κοινωνιολογία (DNG211)Δώρα Παπαδοπούλου
Κοινωνιολογία (DNG116)Παπαδοπούλου Δώρα & Τζήμος Νικόλαος
Λειτουργικά Συστήματα (DNG157)Συνδουκάς Δημήτριος
Λογιστική I (DNG234)Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Λογιστική ΙΙ (DNG110)Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Μαθηματικά (DNG101)Κοντέος Γιώργος
.
Μακροοικονομική (DNG114)ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Μεθοδολογία Έρευνας (DNG141)Γιανναράκης Γρηγόρης
.
Μικροοικονομική (DNG107)ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ξενόγλωσση Τουριστική Ορολογία (DNG192)Διδάσκων Καθηγητής
.
Οικονομετρία  (DNG131)Αριστούλα Κοντογιάννη
.
Οικονομικά μαθηματικά (DNG109)ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Γρ. & Κοντογιάννη Αριστούλα
.
Οικονομική του Τουρισμού (DNG176)Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
.
Οικονομική του τουρισμού (DNG218)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ
.
Οινοτουρισμός (DNG196)Αλεξία Αντωνιάδου
.
ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (DNG232)ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (DNG266)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΡΑΤΣΙΔΟΥ
.
Οργάνωση & Διοίκηση Μικρομεσσαίων Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων (DNG195)Αλεξία Αντωνιάδου
.
Οργάνωση και Λειτουργία Ταξ. Βιομηχανίας (DNG174)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
.
Οργάνωση και λειτουργία ταξιδιωτικής βιομηχανίας (DNG219)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ
.
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (DNG135)Αλεξία Αντωνιάδου
Πληροφοριακά Συστήματα Απομακρυσμένης Εποπτείας και Μετρήσεων (DNG153)Παναγιώτης Γεωργανάκης
.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - Ε (DNG259)Αθανάσιος Ζέρβας, MSc
.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - Θ (DNG265)Γουνόπουλος Ηλιας
.
Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο και Ιστοσελίδες (DNG203)ΤΟΜΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφοριακά συστήματα στον Τουρισμό (DNG189)Κακουλίδης Κωνσταντίνος
.
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (DNG160)Συνδουκάς Δημήτριος
Πληροφορική στην Εκπαίδευση (DNG257)ΒΑΙΤΣΑ ΤΣΑΚΣΤΑΡΑ
Πληροφορική στην Εκπαίδευση (DNG169)Δώρα Παπαδοπούλου
Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων (DNG236)ΙΣΜΥΡΛΗΣ B. & Σπινθηρόπουλος K.
.
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (DNG132)ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
.
Προγραμματισμός Η/Υ (DNG118)Συνδουκάς Δημήτριος
Προγραμματισμός Ι (PTC101)Συνδουκάς Δημήτριος
Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών (DNG156)Δρ. Κοντογιάννης Σωτήριος, Δρ. Κοκκώνης Γεώργιος
.
Ρωσική Γλώσσα I (DNG244)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Ρωσική Γλώσσα II (DNG247)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Ρωσική Γλώσσα IIΙ (DNG254)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Σεμινάριο Τελειοφοίτων (DNG163)Τόμτσης Δημήτριος, Τεστέμπαση Σοφία
Στατιστική Ι (DNG103)Κοντέος Γιώργος
.
Στατιστική ΙΙ (DNG108) Κοντογιάννη Αριστούλα
.
Στατιστική ΙΙ (DNG204)Γιώργος Κοντέος
.
Στρατηγική Επιχειρήσεων (DNG139)Καλογερίδης Νικόλαος
.
Στρατηγική Επιχειρήσεων (DNG260)Κώντσας Σταμάτης, Ντιό Δέσποινα
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (DNG186)Kακουλίδης Κ. & Κωνσταντινίδης Α.
.
Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (DNG167)Δρ. Δημήτριος Τόμτσης, Τεστέμπαση Σοφία
Σύγχρονη Ελληνική Οικονομία (DNG143) Κακουλίδης Κωνσταντίνος
.
Σύγχρονη Ελληνική Οικονομία (DNG179)*-*-*-*-*-*-*-*-*
.
Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών & Παραευξείνιων Χωρών (DNG128)ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
.
Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου (DNG106)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Συστήματα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (DNG151)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών (DNG200)Δημήτριος Τόμτσης
Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (DNG194)Αλεξία Αντωνιάδου
.
Τεχνολογία Λογισμικού (DNG149)Ηλίας Γουνόπουλος
Τεχνολογίες Πολυμέσων (DNG148)Συνδουκάς Δημήτριος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (DNG273)Αντωνιος Αδαμοπουλος
Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη (DNG187)ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΏ
.
Τουριστική & Περιφερειακή Αναπτυξη (DNG240)Καλογερίδης Ν.
.
Τουριστική Γεωγραφία (DNG173)Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
.
Τουριστική Κοινωνιολογία (DNG180)Παπαδοπούλου Θεοδώρα
.
Τουριστική Νομοθεσία (DNG184)Διδάσκων Καθηγητής
.
Τουριστική Νομοθεσία (DNG222)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ
.
Τουριστική Πολιτική (DNG188)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
.
Υπολογιστική Νέφους (DNG150)Συνδουκάς Δημήτριος
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (DNG119)ΝΤΙΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Διοίκηση Επιχειρήσεων) (DNG272)Νίκλης Δ.
.
Ψηφιακές Επικοινωνίες (DNG166)Δρ. Κοντογιάννης Σωτήριος
Ψηφιακές Επικοινωνίες (EP149)Δρ. Τόμτσης Δημήτριος
ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (DNG227)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ & ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (DNG230)Αντωνιος Αδαμοπουλος
.
Ψηφιακό Χάσμα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (DNG162)Διδάσκων Καθηγητής: Ηλίας Γουνόπουλος