Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics)

ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: MDE116
Κατηγορία: MSc Δοικ.Επιχ. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις