Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγενής παραγωγή Π. Υ. in-vivo και in-vitro. (PCPR111)Παπαθανασίου Φ. & Λαζαρίδου Θ.
Αναγνώριση, πιστοποίηση ταυτοποίηση, προστασία και διατήρηση του γενετικού υλικού (PCPR127)ΘΕΑΝΩ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ IΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΙΑΣ
Αναγνώριση, πιστοποίηση, ταυτοποίηση, προστασία και διατήρηση του γενετικού υλικού. (PCPR113)Ιωάννης Ξυνιάς
Αναπαραγωγική διαδικασία των φυτών  (PCPR101)Παπαθανασίου Φωκίων
Ειδικά θέματα σποροπαραγωγής (PCPR121)ΘΕΑΝΩ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
Εμπορία και διακίνηση του φυτικού Π. Υ. –συστήματα ποιότητας (PCPR115)ΜΕΛΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Θέματα προχωρημένης Γενετικής (PCPR120)ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
Καινοτόμος καταπολέμηση των βιοτικών εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών  (PCPR106)ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (PCPR116)
Στατιστική-Γεωργικός Πειραματισμός (PCPR119)ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Θ.
Στοιχεία προχωρημένης φυσιολογίας φυτών  (PCPR104)Παπαθανασίου Φωκίων
Σύγχρονες τάσεις δημιουργίας νέου γενετικού υλικού  (PCPR105)Ιωάννης Ξυνιάς
Φαινοτυπική ταυτοποίηση (phenotyping) (PCPR124)Διαχειριστής Πλατφόρμας .