Αναγνώριση, πιστοποίηση, ταυτοποίηση, προστασία και διατήρηση του γενετικού υλικού.

Ιωάννης Ξυνιάς

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PCPR113
Κατηγορία: MSc Παραγωγή, πιστοποίηση & διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού

Θεματικές Ενότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων όσον αφορά τα γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και πιστοποίηση του γενετικού υλικού, σύμφωνα με τα κριτήρια των Διεθνών Οργανισμών. Επιπλέον, θα γίνει ειδική αναφορά στις σύγχρονες τεχνικές (βιοχημικές και μοριακές) που εξασφαλίζουν την ακριβέστερη ταυτοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού των φυτών. Τέλος, θα εξετασθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν την προστασία του γενετικού υλικού.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -