Καινοτόμος καταπολέμηση των βιοτικών εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PCPR106
Κατηγορία: MSc Παραγωγή, πιστοποίηση & διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -