Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα e-Class | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 -

    Εάν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί, κατά την είσοδο σας (login) στην πλατφόρμα, εμφανίζεται μια προειδοποίηση-υπερσύνδεσμος  (Μη ενεργός λογαριασμός. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας)

    Επιλέξτε το μήνυμα που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης ώστε ο υπερσύνδεσμος  να σας μεταφέρει αυτόματα σε φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να αποσταλθούν τα στοιχεία σας για εκ νέου ενεργοποίηση.

    Οι λογαριασμοί όλων των χρηστών (εκπαιδευτών & εκπαιδευομένων) της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών μαθημάτων eclass, απενεργοποιούνται αυτόματα

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 30
Available on the App Store
Available on the Play Store