Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Διαδικασία για την διόρθωση του προβλήματος εγγραφής χρηστών σε μαθήματα του τμήματός τους.
- Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 -

Για κάποιους χρήστες της πλατφόρμας παρατηρήθηκε η αδυναμία εγγραφής τους σε μαθήματα για το νέο εξάμηνο.

Για την διόρθωση του προβλήματος πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες μετά από την είσοδο του χρήστη στην πλατφόρμα.

 

 

α) Επιλέγουμε το εικονίδιο του χρήστη επάνω δεξιά από το εικονίδιο με το σπίτι και κάνουμε κλικ στην τρίτη από το τέλος επιλογή

Το προφίλ μου.

 

 a.png

 

 

β) Κάνουμε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

 

 

 

 

 

γ)

Στην μέση της καρτέλας που μας ανοίγει, στην επιλογή Κατηγορία αφαιρούμε το παλιό τμήμα που τυχόν

υπάρχει από το μικρό εικονίδιο x δίπλα από το όνομα του (αν έχουμε πάνω από ένα τα σβήνουμε και αυτά).

δ)

Κάνουμε κλικ το εικονίδιο με τον σταυρό + για να προσθέσουμε το σωστό τμήμα που θέλουμε να πάρουμε μαθήματα.

ε)

Στο τέλος αφού επιλέξουμε το σωστό τμήμα που θέλουμε κάνουμε κλικ στην επιλογή Υποβολή για να

εφαρμοστούν οι αλλαγές που κάναμε.