Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Business English (DN180)Τσιώρα Αικατερίνη
.
e-Marketing (DN183)Γιάννης Αντωνιάδης
Αγγλική Ορολογία 2 (DN164)Τσιώρα Αικατερίνη
Αγγλική Ορολογία Ι (DN170)Τσιώρα Αικατερίνη
Ανάλυση και Έλεγχος Κόστους (DN142)Σόρμας Αστέριος
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (DN197)Σαριαννίδης Νικόλαος
.
Αξιολόγηση Επενδύσεων (DN193)Κυριαζόπουλος Γ. & Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
.
Αρχές Διοίκησης (DN189)Λεωνίδας Πουλιόπουλος
.
Αρχές Μάρκετινγκ (DN107)Σερδάρης Παναγιώτης
Αρχές Πληροφορικής (DN123)Ζησόπουλος Δημήτριος
Βάσεις Δεδομένων-Προγραμματ.PL/SQL (DN167)- *- * - * - * -
.
Δημόσιες Σχέσεις (DN138)Σερδάρης Παναγιώτης
Διαδραστική πολυγλωσία (DN134)- *- * - * - * -
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Επιχειρηματικότητα (DN150)Ηλέκτρα Πιτόσκα
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού-Θ (DN153)Σερδάρης Παναγιώτης
Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηρίοτητας (DN184)Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
.
Διοίκηση Έργων - Project Management (DN169)ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ - ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Διοίκηση Λειτουργιών (DN173)Αντωνιάδης Ιωάννης
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-Θ (DN161)Αστέριος Σόρμας
Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (DN172)Ηλέκτρα Πιτόσκα
Διοικηση πωλήσεων & Τεχνική των Εμπ. Συναλλαγών (DN117)Αλεξανδρίδης Αν. - Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (DN187)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ & ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
.
Ε.Ε. Ταμεία (DN136)Σερδάρης Παναγιώτης
Εισαγωγή στη Διοικηση Επιχειρήσεων (DN135)Κακουλίδης Κωνσταντίνος
.
Εισαγωγή στην κοινωνιολογία (DN132)Σερδάρης Παναγιώτης
Εισαγωγή στο Δίκαιο (DN168)Σερδάρης Παναγιώτης
.
Ελεγκτική (Auditing) (DN178)Δράμαλη Αννα
Εμπορικό και Στοιχεία Εργατικού Δίκαιου  (DN131)Σερδάρης Παναγιώτης
Ενοποιημένο Ψηφιακό Εμπόριο (DN56C1)Βαγγέλης Σαπρίκης
.
Επιχειρηματικά Σχέδια-Θ (DN154)Αλεξανδρίδης Αναστάσιος
Επιχειρηματικότητα και Διαχείρηση Καινοτομιών (DN177)Ηλέκτρα Πιτόσκα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (DN186)Α. Αντωνιάδου - Α.Κωνσταντινίδης
.
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες-Θ (DN165)Σερδάρης Παναγιώτης
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι (DN145)Σόρμας Αστέριος
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ (DN174)Σόρμας Αστέριος
Εταιρική Διακυβέρνηση (DN137)Αντωνιάδης Ιωάννης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (DN191)Λεωνίδας Πουλιόπουλος
.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (DN190)Λεωνίδας Πουλιόπουλος
Ευρωπαϊκή Κοινοτική Πολιτική (DN176)Αλεξανδρίδης Αναστάσιος
Εφαρμογές Ανοικτου Κώδικα - Open Source Code (DN102)Χαριτούδη Γεωργία
Ηγεσία (DN181)Σερδάρης Παν.
.
Θεωρία παιγνιών και λήψη αποφάσεων (DN140)Χαριτούδη Γ. Σαριαννίδης Ν.
Κινητό Εμπόριο ( M-Commerce) (DN100)Γεώργιος Ζαχαριάδης
Κοινωνική Οικονομία & Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα (DN179)Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη
Λογιστική Εταιριών (DN175)Σόρμας Αστέριος
Λογιστική Ι (DN125)Σόρμας Α.
Λογιστική ΙΙ (DN130)Σόρμας Αστέριος
Μαθηματικά (DN121)Σαριαννίδης N.
Μαθηματικά Θέματα -Θ (DN127)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Μακροοικονομία (DN129)Σόρμας Αστέριος
Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας-Σεμινάριο Τελιοφοίτων (DN160)Αλεξανδρίδης Αναστάσιος
Μεθοδολογία τεχνικών και επιστημονικών εργασιών (DN126)Σερδάρης Παναγιώτης
Μικροοικονομία (DN122)Σόρμας Αστέριος
Οικονομετρία (DN182)Νικόλαος Σαριαννίδης
Οικονομικά μαθηματικά (DN124)Σόρμας Αστέριος
Οικονομική διαχείρηση περιβάλλοντος -Θ (DN133)- *- * - * - * -
Οργανωσιακή Συμπεριφορά-Θ (DN141)Σερδάρης Παναγιώτης
Παρουσίαση Ιδεών - Πολλαπλα Μέσα-Θ (DN158)- *- * - * - * -
Πληροφοριακά Συστήματα & Διαδίκτυο & Ιστοσελίδες (DN5411)Σαπρίκης Βαγγέλης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S) (DN144)Σαπρίκης Βαγγέλης
Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία, Εφαρμογή, Ανάλυση & Σχεδιασμός (DN200)Βαγγέλης Σαπρίκης
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (DN110)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (DN199)Αστέριος Σόρμας
.
Προγ/μός και Έλεγχος Επιχ/κής Δραστηρ. (DN149)Ηλέκτρα Πιτόσκα
Προγραμματισμός Η/Υ (DN5321)Σαπρίκης Βαγγέλης
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο (DN157)Χαριτούδη Γ. - Σαπαλίδης Κ.
Πτυχιακές Εργασίες (DN104)Γεώργιος Ζαχαριάδης
Σεμινάριο Τελειοφοίτων (DN5741)Σαπρίκης Βαγγέλης
Στατιστική επιχηρήσεων (DN128)Σαριαννίδης N.
Στατιστική ΙΙ (DN195)Σαριαννίδης Ν.
.
Στρατηγική Eπιχειρήσεων (DN114)Αντωνιάδης Ιωάννης
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (DN185)Αλεξανδρίδης Τάσος - Γιάννης Αντωνιάδης
Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών & Παραευξείνιων Χωρών (DNG128) (DN196)Σισκος
.
Υπολογιστικά Συστήματα (DN103)Χαριτούδη Γ. - Παπαθανασίου Δ.
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (DN139)Αντωνιάδης Ιωάννης