Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Business English (DN180)Τσιώρα Αικατερίνη
e-Marketing (DN183)Γιάννης Αντωνιάδης
Αγγλική Ορολογία 2 (DN164)Τσιώρα Αικατερίνη
Αγγλική Ορολογία Ι (DN170)Τσιώρα Αικατερίνη
Ανάλυση και Έλεγχος Κόστους (DN142)Σόρμας Αστέριος
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (DN206)Βαγγέλης Σαπρίκης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (DN915341)ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (DN197)Σαριαννίδης Νικόλαος
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός(object-oriented programming) (DN210)Χαριτούδη Γ.
Αξιολόγηση Επενδύσεων (DN193)Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Αρχές Διοίκησης (DN189)Λεωνίδας Πουλιόπουλος
Αρχές Μάρκετινγκ (DN107)Σερδάρης Παναγιώτης
Αρχές Πληροφορικής (DN123)Ζησόπουλος Δημήτριος
Βάσεις Δεδομένων-Προγραμματ.PL/SQL (DN167)- *- * - * - * -
Δημόσιες Σχέσεις (DN138)Σερδάρης Παναγιώτης
Διαδραστική πολυγλωσία (DN134)- *- * - * - * -
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Επιχειρηματικότητα (DN150)Ηλέκτρα Πιτόσκα
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού-Θ (DN153)Τριαντάρη Σωτηρία & Μαρίνα Βέζου
Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηρίοτητας (DN184)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
Διοίκηση Έργων - Project Management (DN169)ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ - ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (DN203)γεωργια μπρώνη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-Θ (DN161)Αστέριος Σόρμας
Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (DN172)Ηλέκτρα Πιτόσκα
Διοικηση πωλήσεων & Τεχνική των Εμπ. Συναλλαγών (DN117)Αλεξανδρίδης Αν. - Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (DN187)Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Ε.Ε. Ταμεία (DN136)Σερδάρης Παναγιώτης
Εισαγωγή στη Διοικηση Επιχειρήσεων (DN135)Κακουλίδης Κωνσταντίνος
Εισαγωγή στην κοινωνιολογία (DN132)Σερδάρης Παναγιώτης
Εισαγωγή στο Δίκαιο (DN168)Σερδάρης Παναγιώτης
Ελεγκτική (Auditing) (DN178)Δράμαλη Αννα
Εμπορικό και Στοιχεία Εργατικού Δίκαιου  (DN131)Σερδάρης Παναγιώτης
Ενοποιημένο Ψηφιακό Εμπόριο (DN56C1)Βαγγέλης Σαπρίκης
Επιχειρηματικά Σχέδια-Θ (DN154)Αλεξανδρίδης Αναστάσιος & Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Επιχειρηματικότητα και Διαχείρηση Καινοτομιών (DN177)Ηλέκτρα Πιτόσκα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (DN186)E. Σαμαρά - Α. Αντωνιάδου - Α.Κωνσταντινίδης
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες-Θ (DN165)Σερδάρης Παναγιώτης
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι (DN145)Σόρμας Αστέριος
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ (DN174)Σόρμας Αστέριος
Εταιρική Διακυβέρνηση (DN137)Αντωνιάδης Ιωάννης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (DN191)Λεωνίδας Πουλιόπουλος
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (DN190)Λεωνίδας Πουλιόπουλος
Ευρωπαϊκή Κοινοτική Πολιτική (DN176)Αλεξανδρίδης Αναστάσιος
Εφαρμογές Ανοικτου Κώδικα - Open Source Code (DN102)
Ηγεσία (DN181)Σερδάρης Παν.
Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (DN205)Μαρίνα Βέζου
Θεωρία παιγνιών και λήψη αποφάσεων (DN140)Σαριαννίδης Ν.
Κινητό Εμπόριο ( M-Commerce) (DN100)Γεώργιος Ζαχαριάδης
Κοινωνική Οικονομία & Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα (DN179)Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη
Λογιστική Εταιριών (DN175)Σόρμας Αστέριος
Λογιστική Ι (DN125)Σόρμας Α.
Λογιστική ΙΙ (DN130)Σόρμας Αστέριος
Μαθηματικά (DN121)Σαριαννίδης N.
Μαθηματικά Θέματα -Θ (DN127)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Μακροοικονομία (DN129)Σόρμας Αστέριος
Μακροοικονομική (DN202)ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας-Σεμινάριο Τελιοφοίτων (DN160)Αλεξανδρίδης Αναστάσιος
Μεθοδολογία τεχνικών και επιστημονικών εργασιών (DN126)Σερδάρης Παναγιώτης
Μικροοικονομία (DN122)Σόρμας Αστέριος
Μικροοικονομική (DN201)ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικονομετρία (DN182)Νικόλαος Σαριαννίδης
Οικονομικά μαθηματικά (DN124)Σόρμας Αστέριος
Οικονομική διαχείρηση περιβάλλοντος -Θ (DN133)- *- * - * - * -
Οργανωσιακή Συμπεριφορά-Θ (DN141)Σερδάρης Παναγιώτης
Παρουσίαση Ιδεών - Πολλαπλα Μέσα-Θ (DN158)- *- * - * - * -
Πληροφοριακά Συστήματα & Διαδίκτυο & Ιστοσελίδες (DN5411)Σαπρίκης Βαγγέλης
Πληροφοριακά Συστήματα & Διαδίκτυο & Ιστοσελίδες-Θ (ΔΕ)  (DN1925411-507)Χαριτούδη Γ.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S) (DN144)Σαπρίκης Βαγγέλης
Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία, Εφαρμογή, Ανάλυση & Σχεδιασμός (DN200)Βαγγέλης Σαπρίκης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (DN110)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (DN199)Αστέριος Σόρμας
Προγ/μός και Έλεγχος Επιχ/κής Δραστηρ. (DN149)Ηλέκτρα Πιτόσκα
Προγραμματισμός Η/Υ (DN5321)Χαριτούδη Γ. Όσοι φοιτητές «χρωστάνε» το μάθημα «Προγραμματισμός Η/Υ» (Θ ή Εργ) να γραφτούν στο E Class του Πανεπιστημίου στο αντίστοιχο μάθημα.
Πτυχιακές Εργασίες (DN104)Γεώργιος Ζαχαριάδης
Σεμινάριο Τελειοφοίτων (DN5741)Σαπρίκης Βαγγέλης
Στατιστική επιχηρήσεων (DN128)Σαριαννίδης N.
Στατιστική ΙΙ (DN195)Σαριαννίδης Ν.
Στρατηγική Eπιχειρήσεων (DN114)Αντωνιάδης Ιωάννης
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (DN185)Γιάννης Αντωνιάδης - (Αλεξανδρίδης Τάσος)
Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών & Παραευξείνιων Χωρών (DNG128) (DN196)Σισκος
Υπολογιστικά Συστήματα (DN103)Ζησόπουλος Δ.. - Παπαθανασίου Δ.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (DN211)ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ