Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Money and Capital Markets) (MBF110)Σαριαννίδης Νικόλαος
Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Business Valuation, Mergers and Acquisitions) (MBF109)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Διαχείριση Ρίσκου (Risk Management) (MBF106)Καραφόλας Συμεών
Θεωρία Χαρτοφυλακίου (MBF104)Σαριαννίδης Νικόλαος
Μη τραπεζική χρηματοδότηση και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Non Banking Financing and New Financial) (MBF111)Καραφόλας Σ. & Πιτόσκα Η.
Ποσοτικές Μέθοδοι (MBF100)Δριτσάκη Χ.
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης στην Τραπεζική (MBF105)Σινάτκας Ι. & Τσιώρας Κ.
Τραπεζικό μάρκετινγκ και χρηματοοικονομική συμπεριφορά (Banking Marketing and Financial Behavior) (MBF107)Καταραχιά Ανδρονίκη
Τραπεζικό Περιβάλλον (MBF102)Καραφόλας Σ.
Χρηματοοικονομική Διοικητική (MBF103)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Χρηματοοικονομική Λογιστική (MBF101)Καρτάλης Ν.
Χρηματοοικονομική οικονομετρία (Financial Econometrics) (MBF108)Δριτσάκη Χάιδω