Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Money and Capital Markets) (MBF110)Σαριαννίδης Νικόλαος
.
Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Business Valuation, Mergers and Acquisitions) (MBF109)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
.
Διαχείριση Ρίσκου (Risk Management) (MBF106)Καραφόλας Συμεών
.
Θεωρία Χαρτοφυλακίου (MBF104)Σαριαννίδης Νικόλαος
.
Μη τραπεζική χρηματοδότηση και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Non Banking Financing and New Financial) (MBF111)Καραφόλας Σ. & Πιτόσκα Η.
Ποσοτικές Μέθοδοι (MBF100)Δριτσάκη Χ.
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης στην Τραπεζική (MBF105)Σινάτκας Ι. & Τσιώρας Κ.
Τραπεζικό μάρκετινγκ και χρηματοοικονομική συμπεριφορά (Banking Marketing and Financial Behavior) (MBF107)Καταραχιά Ανδρονίκη
.
Τραπεζικό Περιβάλλον (MBF102)Καραφόλας Σ.
.
Χρηματοοικονομική Διοικητική (MBF103)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
.
Χρηματοοικονομική Λογιστική (MBF101)Καρτάλης Ν.
.
Χρηματοοικονομική οικονομετρία (Financial Econometrics) (MBF108)Δριτσάκη Χάιδω