Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Δυσλειτουργία Πλατφόρμας
- Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 -

Μετά από παρατηρήσεις των χρηστών της πλατφόρμα eclass για δυσλειτουργία την τελευταία εβδομάδα και μετά από έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι παρουσιάστηκε όντος κάποιο σφάλμα στον εξυπηρετητή φιλοξενίας της πλατφόρμας eclass.

Η δυσλειτουργία αυτή φαίνεται να είχε σαν αποτέλεσμα την μη αποθήκευση των ενεργειών όλων των χρηστών της υπηρεσίας για το διάστημα από 4/11/2018 και ώρα 1:16 έως και 9/11/2018 και ώρα 17:12.

Η υπηρεσία έχει μπει σε κατάσταση αποσφαλμάτωσης και έχει ενεργοποιηθεί η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας σε ημερήσια βάση έως ότου μπορέσουμε να βρούμε τον ακριβή λόγο που δημιούργησε την δυσλειτουργία στον εξυπηρετητή της υπηρεσίας.

Εργαζόμαστε για την πλήρη αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε.