Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας
- Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016 -

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα έγινε αναβάθμιση της πλατφόρμας eclass στην τελευταία σταθερή έκδοση 3.3.2. 
Για οποιαδήποτε τεχνικό θέμα σχετικά με προσβασιμότητα στην πλατφόρμα ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία επικοινωνήστε μαζί μας.

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής