Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας
- Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναβάθμιση της πλατφόρμας eclass στην τελευταία σταθερή έκδοση 3.10.2. 
Για οποιαδήποτε τεχνικό θέμα σχετικά με προσβασιμότητα στην πλατφόρμα ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας helpdesk.uowm.gr