Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιο-Στατιστική/Ανάλυση μεγάλων δεδομένων (BM108)
.
Βιο-Υλικά (BM105)Τσουκνίδας Αλεξ.
.
Βιοαισθητήρες (BM109)
.
Ιατρική Απεικόνιση & Μοντελοποίηση (BM101)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (BM111)
.
Μηχανική των ιστών (BM104)
.
Πειραματική Βιοϊατρική Μηχανική (BM102)Τσουκνίδας Αλεξ.
.
Συγγραφή/διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (BM110)
.
Σχεδιασμός/Βελτιστοποίηση εμφυτευμάτων (BM106)
.
Τρισδιάστατη εκτύπωση βιολογικού υλικού (BM107)
.
Φαρμακευτική (Νάνο-) τεχνολογία & κοσμετολογία (BM103)ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ Θ.