Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάστροφη Μηχανική και Πρωτοτυποποίηση (MPD107)Π. ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΑΘ. ΜΑΝΑΒΗΣ, Ν. ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ
Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων (MPD100)Π. ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΑΘ. ΜΑΝΑΒΗΣ, Ν. ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ
Διαδραστική Σχεδίαση Προϊόντων (MPD109)Κ. ΚΑΚΟΥΛΗΣ
Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (MPD106)Δινοπούλου Βάγια, Ντίνας Νικόλαος
Ειδικά θέματα προγραμματισμού εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ (Special Topics in Computer Aided Manufacturing-CAM) (MPD114)Παναγιώτης Κυράτσης, Απόστολος Τσαγκάρης
Ειδικά θέματα τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ (Special Topics in Computer Aided Engineering-CAE) (MPD113)Παναγιώτης Κυράτσης, Νικόλαος Ευκολίδης
Επιλογή Υλικών και Διεργασιών Παραγωγής (MPD103)Μαρόπουλος Στ.
Έρευνα αγοράς και ικανοποίηση πελατών (MPD102) Δινοπούλου Βάγια, Ντίνας Νικόλαος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MPD110)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
Ολιστικός Σχεδιασμός Προϊόντων (MPD108)Π. ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΑΘ. ΜΑΝΑΒΗΣ, Ν. ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ
Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ (Computer Aided Manufacturing - CAM) (MPD112)Παναγιώτης Κυράτσης, Νικόλαος Ευκολίδης, Κωνσταντίνος Σιργκάνης
Προχωρημένος Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ (MPD105)Κ. ΚΑΚΟΥΛΗΣ
Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ (MPD101)Κ. ΚΑΚΟΥΛΗΣ
Σχεδιασμός Προϊόντων (MPD104)Π. ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΑΘ. ΜΑΝΑΒΗΣ, Ν. ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ