Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Advanced Food Microbiology and Biotechnology (MSFP120)Α. Τσιότσιας
Advanced Food Toxicology (MSFP109)Τσακίρης Ιωάννης
Analytical Chemistry (MSFP100)P. Mitliagka
Food Analysis (MSFP108)Ελένη Κασαπίδου
Food Analysis (MSFP117)Σταυρος Λαλας
Food Chemistry and Biochemistry (MSFP101)Anton Slavov & Vesela Chalova
FOOD PHYSICAL CHEMISTRY (MSFP103)Vanya Gandova
Food Processing and Preservation (MSFP105)Galin Ivanov & Kiril Michalev
Food Quality Management and Control (MSFP111)Zahari Velchev
Food Safety and Quality (MSFP107)Angel Angelov & Velitchka Gotcheva
Food Safety and Risk Management (MSFP110)Stephan Dragoev
Instrumental Chemical Analysis (MSFP104)Stavros Lalas
Master thesis (MSFP112)
Molecular-biological Methods in Food Analysis (MSFP106)ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ