Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
CAD I - Ε (BSMM229)Νικόλαος Ντίνας
.
CAD I Θ+Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM189)Κ. Κακούλης
CAD II - Ε (BSMM217)Ντίνας Νικόλαος
CAD III - Ε (BSMM224)Ντίνας Νικόλαος
.
CAD ΙI Θ+Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM228)
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM126)ΑΛΤΙΝΗ ΑΓΑΠΗ
.
Αγγλικά ΙΙ (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM174)Αλτίνη Αγάπη
.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Η/Υ σε C++ (Θ+Ε) (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM140)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.
Ανυψωτικες και Μεταφορικές Μηχανές (Μηχανολόγων) (BSMM152)Δουβαρτίδης Σ.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (MH6321)ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ
Αριθμιτική Ανάλυση (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM175)Πετράκης Α.
.
Αρχές Κοστολόγησης (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM201) ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ & ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ
Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού με Η/Υ Θ+Ε (BSMM119)
.
Γραμμικό Σχέδιο Θ+Ε (BSMM130)ΜΠΑΡΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Σ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θ+Ε (BSMM117)ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ.
.
Εισαγωγή στην Μηχατρονική (BSMM196) Α. Τσουκνίδας (BSMM215)Αλέξανδρος Τσουκνίδας
Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ+Ε) (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM147)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.
Εισαγωγή στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM131)ΜΠΑΡΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Σ.
Ελεύθερο Σχέδιο (BSMM173)Μπαρώνου
.
Επιχειρησιακή Έρευνα (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM185)Δινοπούλου Β. - Μαλιάγκας Β.
Εργονομία - Ανθρωπομετρία (BSMM180) Μπαρώνου Αθηνά
.
Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM178)Φιλιππίδης - Παυλίδης
.
Ηλεκτροτεχνία ηλεκτρονική (BSMM155)Τσιαμήτρος Δ.
.
Κατασκευή Προτύπων και Καλουπιών (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM208)Κυρατσης
Μ.Τ.Σ.Β.Α. (BSMM133)ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β.
.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΜΗ6111)ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μαθηματικά ΙΙ (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM165)Πετράκης Α.
.
Μάρκετινγκ & Έρευνα αγοράς (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM142) ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ & ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ
.
Μέθοδοι Παραγωγής Βιομηχανικών Προιοντων (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM148)Μαροπουλος
ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Θ+Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM161)Μαρόπουλος
.
Μη Μεταλλικά Υλικά (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM169)ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Θ+Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM136)Βαρύτης Εμμανουήλ
.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ Θ+Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM168)Βαρύτης Εμμανουήλ
.
Μηχανουργ.Τεχνολ.και Σχεδ.Βιομηχ.Αντικ. (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM181)Κυρατσης
.
Ολοκληρωμένα Συστ. Παραγωγής CIM (Θ+Ε) (BSMM207)Δινοπούλου Βάγια (Θ) - Ντίνας Νικόλαος (Ε)
Οργανωση και Διοίκηση Βιομ. Επιχειρ. (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM202)Δινοπούλου Βάγια
Οργάνωση Παραγωγής (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM192)Δινοπούλου
Οργάνωση Συστηματων Παραγωγής (BSMM113)ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ.
.
Πληροφορική I Θ+Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM128)Διδάσκων
.
Πληροφορική ΙΙ (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM172)Πλιάτσος - Τοπαλίδης
.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ με Η/Υ Θ+Ε (BSMM118)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.
.
Προγραμματισμός Η/Υ - Δομές Δεδομένων (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM190)Παναγιωτοπουλος Δημόκριτος
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (BSMM121)ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
.
Στατιστική (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM182)Πετράκης Α.
Στοιχεία Μηχανών Ι (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM179)Μαρόπουλος
.
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM186)Κατσάνος
Σχεδιασμός Προϊόντων I - Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM141)ΜΠΑΡΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Σ.
Σχεδιασμός Προϊόντων IΙ -Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM153) Μπαρώνου Αθηνά
Σχεδιασμός Προϊόντων IΙΙ -Ε (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM143)Παναγιώτης Κυράτσης & Αθανάσιος Μανάβης
Τεχνική Μελέτη με τη βοήθεια Η/Υ CAE (Θ+Ε) (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM206)Κυρατσης
Τεχνική Μηχανική Ι (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM158)Σιδερίδης
.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙI-Θ (BSMM213)Αλέξανδρος Τσουκνίδας
.
Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM167)Φασνάκης Δ.
.
Τεχνική Ορολογία Θεμ. Β.Σ. σε Ξένη Γλώσσα (Θ+Ε) (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM135)ΑΛΤΙΝΗ ΑΓΑΠΗ
.
Τεχνολογία Υλικών Θ+Ε (BSMM132)ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Σ.
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Θ+Ε (BSMM116)ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.
.
Τυποποίηση και Νομοθεσία (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM144)Κ. ΚΑΚΟΥΛΗΣ
Υδροδυναμικές Μηχανές (BSMM197)Αφεντουλιδης Α (Εργαστήριο)
Υλικά και Σχεδιασμός (Θ+Ε) (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM139)ΚΡΕΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ & ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (BSMM102)ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Σ.
.
Ψηφιακή Καθοδήγηση Εργαλειομηχανών CAM (Βιομ.Σχεδ.) (BSMM200)Κυρατσης
Ψηφιακή Καθοδήγηση Μηχανών (CAM) Θ+Ε (BSMM154)Κυράτσης Π. & Ευκολίδης Ν.