Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5590)Ταβουλτζίδου Σταυρούλα
Αγγλικά Ι (GETA230)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE1715712)Βατάλης Κωνσταντίνος
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ (Ε) (GETA242)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒOΣΝΙΑΚΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (GE57A)Θεόδωρος Χατζηαυγουστής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5620)Βατάλης Κωνσταντίνος
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5110)Λούσκου Μποζαμπαλίδου Ολυμπία
ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5470)Γκούντας Ιωάννης
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5340)Ασβεστά Αργυρώ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (GE5530)Καπαγερίδης Ιωάννης, Κόιος Κύρος
Γεωτεχνικά Έργα–Φράγματα και Σήραγγες (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5630)Σαχπάζης Κωνσταντίνος
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛ. ΚΑΤΑΛΛ. (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5730)Γκουντούλας Κωνσταντίνος
Γεωτεχνικές Μελέτες Καταλληλότητας (GETA240)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒOΣΝΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5430)Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Διαμαντόπουλος Χρήστος
Διοίκηση Μεταλλευτικών & Γεωτεχνικών Έργων (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5420)ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5320)Σαχπάζης Κωνσταντίνος
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5440)Σαχπάζης Κωνσταντίνος
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (GETA251)Κωνσταντίνος Γκουντούλας
Εκμετάλλευση & Επεξεργασία Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών (Μηχ.Γεω.Πε.) (GETA225)Αθανασιάδου Χρύσα
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ι (GE5350)ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΙ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5670)Καπαγερίδης Ιωάννης, Κόιος Κύρος
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (GE5540)ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5310)Ιορδανίδης Ανδρέας
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (GETA255)ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5210)Λούσκου Μποζαμπαλίδου Ολυμπία
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.)  (GE5640)Οικονόμου N. & Ασβεστά Αργυρώ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5560)Γκούντας Ιωάννης
Η/Υ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5260)ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5220)Βατάλης Κωνσταντίνος
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (GE55555555)Κωνσταντίνος Γκουντούλας
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5330)Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Ασβεστά Αργυρώ, Κόιος Κύρος (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5740)Βατάλης Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΛ. ΔΙΚΑΙΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (GETA231)Τριανταφύλλου Ελένη
ΜΕΤΑΛ. ΔΙΚΑΙΟ- ΑΣΦ.-ΥΓΙΕΙΝΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5760)ΠΛΑΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH (GE5520)Καπαγερίδης Ιωάννης, Κόιος Κύρος
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (GETA243)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒOΣΝΙΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (GE5690)ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ.. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5720)Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5910)Ταβουλτζίδου Σταυρούλα
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5920)Ταβουλτζίδου Σταυρούλα
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5930)Ταβουλτζίδου Σταυρούλα
ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5770)Γκούντας Ιωάννης
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5240)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GE5650)Χαραλαμπίδης Γεώργος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2021 (GE5650)Τριανταφύλλου Ελένη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5140)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5550)Βατάλης Κ. & Σαχπάζης Κ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5510)Δρ. Μπουρλίβα Άννα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5610)Βατάλης Κωνσταντίνος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5460)Ιορδανίδης Ανδρέας
Πτυχιακές Εργασίες Μεταλλευτικής Πληροφορικής & Εφαρμογών GIS (GETA239)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ
Σκυρόδεμα - Δομικές Κατασκεύες (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5680)Γκούντας Ιωάννης
ΣΤΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5150)Γκούντας Ιωάννης
ΣΧΕΔΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (Μηχ.Γεω.Πε.) (Για το εργαστήριο: Οπωσδήποτε ΕΓΓΡΑΦΗ στις ομάδες χρηστών) (GE5230)Γκούντας Ιωάννης, Κόιος Κύρος
Τεχνική Νομοθεσία & Ευρωκώδικες (GETA229)Δρ. Κων/νος Βοσνιάκος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ (GETA260)ΟΛΓΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5250)Στημονιάρης Αδάμος
ΤΗΛΕΠ.- GIS (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5661 - GE5662)Καπαγερίδης Ιωάννης, Κόιος Κύρος
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5410)Δρ Γκουντούλας Κωνσταντίνος
ΦΥΣΙΚ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΔΗΜΟΣ ΥΓΕΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5580)Ιορδανίδης Ανδρέας
ΦΥΣΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝ. (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5780)Ιορδανίδης Ανδρέας
ΦΥΣΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5120)Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΧΗΜΕΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5130)Στημονιάρης Αδαμος