Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5590)Ταβουλτζίδου Σταυρούλα
.
Αγγλικά Ι (GETA230)
.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE1715712)Βατάλης Κωνσταντίνος, Μπενέτης Πλούταρχος, Βασιλειάδου Αγάπη
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5620)Βατάλης Κωνσταντίνος
.
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5110)Λούσκου Μποζαμπαλίδου Ολυμπία
ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5470)Γκούντας Ιωάννης
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5340)Ασβεστά Αργυρώ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5530)Καπαγερίδης Ιωάννης, Κόιος Κύρος
Γεωτεχνικά Έργα–Φράγματα και Σήραγγες (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5630)Σαχπάζης Κωνσταντίνος
.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛ. ΚΑΤΑΛΛ. (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5730)Γκουντούλας Κωνσταντίνος
Γεωτεχνικές Μελέτες Καταλληλότητας (GETA240)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒOΣΝΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5430)Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Διαμαντόπουλος Χρήστος
Διοίκηση Μεταλλευτικών & Γεωτεχνικών Έργων (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5420)ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GETA142)ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5320)Σαχπάζης Κωνσταντίνος
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5440)Σαχπάζης Κωνσταντίνος
Εκμετάλλευση & Επεξεργασία Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών (Μηχ.Γεω.Πε.) (GETA225)Κωνσταντίνος Γκουντούλας, Βασιλειάδου Αγάπη
Εκμετάλλευση & Επεξεργασία Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5750)ΠΛΑΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ι (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5350)ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΙ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5670)Καπαγερίδης Ιωάννης
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5540)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5310)Ιορδανίδης Ανδρέας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5210)Λούσκου Μποζαμπαλίδου Ολυμπία
.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.)  (GE5640)Ασβεστά Αργυρώ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5560)Γκούντας Ιωάννης
.
Η/Υ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5260)ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5220)Βατάλης Κωνσταντίνος
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (GE55555555)Κωνσταντίνος Γκουντούλας
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5330)Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Ασβεστά Αργυρώ, Κόιος Κύρος (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5740)Βατάλης Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΛ. ΔΙΚΑΙΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (GETA231)Κωνσταντίνος Γκουντούλας
ΜΕΤΑΛ. ΔΙΚΑΙΟ- ΑΣΦ.-ΥΓΙΕΙΝΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5760)ΠΛΑΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
.
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5520)Καπαγερίδης Ιωάννης, Κόιος Κύρος
Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωτεχνικών Έργων (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5690)Σαχπάζης Κωνσταντίνος
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ.. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5720)Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5910)Ταβουλτζίδου Σταυρούλα
.
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5920)Ταβουλτζίδου Σταυρούλα
.
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5930)Ταβουλτζίδου Σταυρούλα
.
ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5770)Γκούντας Ιωάννης
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5240)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GE5650)Χαραλαμπίδης Γεώργος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5140)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Οπωσδήποτε εγγραφή στις ομάδες χρηστών)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5550)Βατάλης Κωνσταντίνος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5510)Χαραλαμπίδης Γεώργος
.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5610)Βατάλης Κωνσταντίνος, Βασιλειάδου Αγάπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5460)Ιορδανίδης Ανδρέας
Πτυχιακές Εργασίες Μεταλλευτικής Πληροφορικής & Εφαρμογών GIS (GETA239)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ
Σκυρόδεμα - Δομικές Κατασκεύες (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5680)Γκούντας Ιωάννης
ΣΤΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5150)Γκούντας Ιωάννης
.
ΣΧΕΔΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (Μηχ.Γεω.Πε.) (Για το εργαστήριο: Οπωσδήποτε ΕΓΓΡΑΦΗ στις ομάδες χρηστών) (GE5230)Γκούντας Ιωάννης, Κόιος Κύρος
Τεχνική Νομοθεσία & Ευρωκώδικες (GETA229)Δρ. Κων/νος Βοσνιάκος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5250)Στημονιάρης Αδάμος
.
ΤΗΛΕΠ.- GIS (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5660)Καπαγερίδης Ιωάννης
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5410)Δρ Γκουντούλας Κωνσταντίνος
ΦΥΣΙΚ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΔΗΜΟΣ ΥΓΕΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5580)Ιορδανίδης Ανδρέας
ΦΥΣΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝ. (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5780)Ιορδανίδης Ανδρέας
ΦΥΣΙΚΗ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5120)Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΧΗΜΕΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Μηχ.Γεω.Πε.) (GE5130)Στημονιάρης Αδαμος
.