Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Business English (LX9081)Μπλάντα Αικατερίνη
Αγγλική Ορολογία Ι Θ+Ε (LX9021,LX9022)Μπλάντα Αικατερίνη
.
Αγγλική Ορολογία ΙΙ Θ+Ε (LX9031) ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & Μπλάντα Αικατερίνη
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Θ+Ε (LX3021,LX3022)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Αξιολόγηση Επενδύσεων (LX4011)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
.
Αποτίμηση Επιχειρήσεων (LX3031)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
.
Αποτίμηση Επιχειρήσεων (LX149)ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχές Μάρκετινγκ (LX6011)Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη
Αρχές Πληροφορικής Θ+Ε (LX5011,LX5012)Ζησόπουλος Δημήτριος
.
Διαχείρηση Γνώσης & Επιχειρηματικότητα (LX7021)Πιτόσκα Ηλέκτρα
Διαχείρηση Ρίσκου Θ+Ε (LX2071, LX2072)Καραφόλας Συμεών
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (LX7031)Πιτόσκα Ηλέκτρα
Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί & Επιχειρήσεις (LX7041)Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές (LX7051)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
.
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές (LX7051)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (LX3071)Δρ. Νικόλαος Καρτάλης
.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (LX3071)Δρ.Καρτάλης Νικόλαος
.
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (LX2021)Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (LX2051)Δρ. Μαυρίδης Γ. Δημήτριος
Διοικητική Λογιστική (LX3051)Δρ.Νικόλαος Καρτάλης
.
Διοικητική Λογιστική (LX3051)Καρτάλης N. & ΘΑΝΑΣΑΣ Γ.
.
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (LX3061)Νίκλης Δημήτριος
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (LX2011)ΠΙΤΟΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
Εισαγωγή στο Δίκαιο (LX9041)Βελέντζας Ιωάννης
Εισαγωγή στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (LX7061)Καραφόλας Συμεών
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Προαιρετικό)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
.
Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος (LX2091)Βελέντζας Ιωάννης
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος (LX180)Μαρία Κυριακού
Ελληνική Οικονομία (LX7071)Πιτόσκα Ηλέκτρα
Εμπορικό Δίκαιο (LX9051)Βελέντζας Ιωάννης
Επιχειρηματικά Σχέδια (LX2081)Καραφόλας Συμεών
.
Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική ευθύνη (LX6031)Πιτόσκα Ηλέκτρα
Ευρωπαϊκή Ένωση (LX7081)Καραφόλας Συμεών
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση (LX7091)Σίσκος Ευάγγελος
Ηγεσία (LX6041)Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών (LX4021)Βελέντζας Ι. - Κωνσταντινίδης A
Κοινωνική Οικονομία & Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα (LX7011)Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι (LX182)ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
.
Λογιστικές Εφαρμογές Ι Θ+Ε (LX127)Καρτάλης Ν
Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ (LX3091)Δρ. Νικόλαος Καρτάλης - Νίκλης Δημήτριος
.
Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ (LX3091)Δρ.Καρτάλης Νικόλαος
.
Λογιστική Εταιρειών (LX3101)Καρτάλης Ν
Λογιστική Εταιρειών (LX3101)Καρτάλης Ν. - Νίκλης Δ
.
Λογιστική Ι (LX3211)Δρ.Καρτάλης Νικόλαος
.
Λογιστική Ι (LX3211)Δρ.Καρτάλης Νικόλαος
.
Λογιστική ΙΙ (LX3221)Δρ.Καρτάλης Νικόλαος
.
Λογιστική ΙΙ (LX3221)Δρ.Καρτάλης Νικόλαος
.
Λογιστική Κόστους (LX3231)Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος
Λογιστικό & Φορολογικό Δίκαιο (LX3011)Βελέντζας Ιωάννης
Μαθηματικά (LX1021)Σαριαννίδης Νικόλαος
Μακροοικονομική (LX4031)Δριτσάκη Χ.
Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (LX6061)Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη
Μεθοδολογία Έρευνας (LX9061)Πιτόσκα Ηλέκτρα
Μικροοικονομική (LX4041)Δριτσάκη Χ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (LX168)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (LX183)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
.
Οικονομετρία Ι Θ+Ε (LX1011, LX1012)Δριτσάκη Χ. & ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Π.
Οικονομετρία ΙΙ Θ (LX1221,LX1222)Δριτσάκη Χ. & ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Π.
Οικονομικά Μαθηματικά (LX1031)Σόρμας Αστέριος
.
Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία, Εφαρμογή Ανάλυση και Σχεδιασμός (LX5081)Τσιώρας Κων/νος
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ (LX2131)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
.
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι (LX179)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
.
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι (LX139)Καλογερίδης Νικόλαος - Νικλης Δημήτριος
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ (LX2131)Σαριαννίδης Ν. - Παπαδοπούλου Π.
Πρακτική Άσκηση (LX162)*-*-*-*-*-*-*-*
Προγραμματισμός Η/Υ (LX5031)Τσιώρας Κωνσταντίνος
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (LX165)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
.
Πτυχιακή Εργασία (LX161)*-*-*-*-*-*-*-*
.
Στατιστική Ι (LX1101)Σαριαννίδης Νικόλαος
Στατιστική ΙΙ (LX4111)ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στρατηγική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (LX2141)Πιτόσκα Ηλέκτρα
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (LX4051)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Τραπεζική Λογιστική Θ+Ε (LX144)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα & Χρηματιστήριο (LX4071)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική Ι (LX4081)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
.
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ (LX4091)Κυριαζόπουλος Γεώργιος
.
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (LX1211)Δριτσάκη Χ.
.