Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Business English (GL116)- *- * - * - * -
Αγγλικά Ι (GL105)- *- * - * - * -
.
Αγγλικά ΙΙ (GL111)- *- * - * - * -
Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (GL135)- *- * - * - * -
Αποδοτικότητα και Έλεγχος διαδικασιών Logistics (GL137)- *- * - * - * -
Διαχείρηση Αποθεμάτων (GL132)- *- * - * - * -
Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί (GL123)- *- * - * - * -
Δίκαιο των Εμπορικών Συναλλαγών (GL115)Ευαγγελία Τσιαμήτρου
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (GL120)- *- * - * - * -
Διοίκηση Επιχειρησιακών Πόρων (GL125)- *- * - * - * -
Διοίκηση Έργων (GL141)- *- * - * - * -
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών (GL117)ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Διοικητική Λογιστική (GL128)
Δοιήκηση Προμηθειών (GL127)- *- * - * - * -
Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (GL121)ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (GL131)- *- * - * - * -
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (GL119)- *- * - * - * -
Επιχειρηματικά Σχέδια (GL130)- *- * - * - * -
Εργαστήριο Εφαρμογών Logistics (GL139)- *- * - * - * -
Ευρωπαϊκή Ένωση - Θεσμοί και Πολιτικές (GL122)Σίσκος Ε.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (GL142)- *- * - * - * -
Μαθηματικά Ι (GL100)- *- * - * - * -
Μαθηματικά ΙΙ (GL106)- *- * - * - * -
Μεθοδολογία Έρευνας (GL136)- *- * - * - * -
Οικονομική Ι (GL101)
Οικονομική ΙΙ (GL107)- *- * - * - * -
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (GL112)- *- * - * - * -
Οργάνωση και Διαχείρηση Αποθηκευτικών Χώρων (GL126)- *- * - * - * -
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (GL118)Στέφανος Α. Στρίκλαντ
Πληροφορική Ι (GL103)- *- * - * - * -
Πληροφορική ΙΙ (GL109)Στέφανος Α. Στρίκλαντ
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (GL138)- *- * - * - * -
Πρότυπα Ποιότητας και Οικολογική Διαχείρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (GL134)- *- * - * - * -
Στατηγική των Επιχειρήσεων και Logistics (GL124)ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Στατιστική Επιχειρήσεων (GL110)- *- * - * - * -
Στοιχεία Αστικού Δικαίου (GL102)Ευαγγελία Τσιαμήτρου
Σύγχρονα Θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Μελέτες περιπτώσεων (GL140)- *- * - * - * -
Συστήματα Διανομής και Μεταφορών (GL133)- *- * - * - * -
Τεχνική των Διαπραγματεύσεων (GL129)- *- * - * - * -
Φορολογική Λογιστική (GL114)- *- * - * - * -
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική (GL113)- *- * - * - * -
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (GL104)- *- * - * - * -
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (GL108)- *- * - * - * -