Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Απενεργοποίηση λογαριασμών
- Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 -

Εάν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί, κατά την είσοδο σας (login) στην πλατφόρμα, εμφανίζεται μια προειδοποίηση-υπερσύνδεσμος  (Μη ενεργός λογαριασμός. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας)

Επιλέξτε το μήνυμα που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης ώστε ο υπερσύνδεσμος  να σας μεταφέρει αυτόματα σε φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να αποσταλθούν τα στοιχεία σας για εκ νέου ενεργοποίηση.

Οι λογαριασμοί όλων των χρηστών (εκπαιδευτών & εκπαιδευομένων) της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών μαθημάτων eclass, απενεργοποιούνται αυτόματα