Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Πρόβλημα παράδοσης ανακοινώσεων με Email προς την εταιρία Microsoft Corporation (MS)
- Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 -

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι οι ανακοινώσεις των μαθημάτων μέσω email, προς του λογαριασμούς στην εταιρία Microsoft της μορφής @hotmail.com|@hotmail.gr|@outlook.com δεν παραδίδονται.

Έχει γίνει η σχετική επικοινωνία με την εταιρία από την πλευρά του ιδρύματος για την από κοινού επίλυση του προβλήματος. Παρακαλούμε τους χρήστες της υπηρεσίας eclass να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου της υπηρεσίας.