Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Απενεργοποίηση λογαριασμών με την πάροδο 4 ετών
- Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 -

Σας ενημερώνουμε ότι οι λογαριασμοί όλων των χρηστών (εκπαιδευτών & εκπαιδευομένων) της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών μαθημάτων eclass, απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 4 τέσσερα χρόνια λειτουργίας. Εάν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί, κατά την είσοδο σας (login) στην πλατφόρμα, εμφανίζεται μια προειδοποίηση-υπερσύνδεσμος  (Μη ενεργός λογαριασμός. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας)

 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για αποστολή ενημερωτικού email στον Διαχειριστή της πλατφόρμας