Μελέτη περίπτωσης (case study)-Μελέτη πεδίου (field study) [3o Εξάμηνο]

Διαχειριστής Πλατφόρμας .

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PCPR125
Κατηγορία: MSc Παραγωγή, πιστοποίηση & διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -