ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: CBL104
Κατηγορία: MSc Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -